Liczba odwiedzin strony: 17359 Osób na stronie: 1
 

Alman. Wycena nieruchomości. Nowak Marian,
mgr inż.

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 10 poz. 87 - Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 14 1 § 1 pkt 2 i art. 14 5 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku. § 2.  W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153). § 3.  Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. § 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122. ZAŁĄCZNIK WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE  ...
Monitor Polski 1995 Nr 9 poz. 126 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1995 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1995 r. (M.P. z dnia 27 lutego 1995 r.) Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1995 r. wyniosło 638,51 zł.
KRS 0000259914 - VIRTA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
VIRTA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OBROŃCÓW 2/1 03-933 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000259914
KRS 0000259913 - OLESKA RESIDENCE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OLESKA RESIDENCE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
EICHENDORFFA 4 45-509 OPOLE M. OPOLE M. OPOLE OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
498-020-79-17 240396414 0000259913
KRS 0000259912 - STOWARZYSZENIE ROZWOJU EKOTURYSTYKI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE ROZWOJU EKOTURYSTYKI STOWARZYSZENIE 2006-06-30 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
19 17-220 LEWKOWO STARE NAREWKA HAJNOWSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
603-003-90-91 200108352 0000259912
KRS 0000259911 - STALBUD- DOM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STALBUD- DOM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOCIANA 17 31-231 KRAKÓW KRAKÓW KRAKOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(12) 416-81-22 (12) 416-80-50 stalbud@stalbud.krakow.pl http://www.stalbud.krakow.pl
NIP: REGON: KRS:
945-206-20-85 120279897 0000259911
KRS 0000259910 - ZAKŁAD USŁUGOWY PRODUKCYJNO HANDLOWY HAŻBUD SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZAKŁAD USŁUGOWY PRODUKCYJNO HANDLOWY HAŻBUD SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DUKIELSKA 83A 38-300 GORLICE GORLICE GORLICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(18) 353-12-50, (18) 353-74-50 (18) 353-12-50, (18) 353-74-50 hazbud@post.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
738-100-13-35 490513978 0000259910
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Ruda Śląska HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Alman. Wycena nieruchomości. Nowak Marian, mgr inż.
doradca finansowy śląskiebiuro rachunkowe śląskietłumacz śląskierzecznik patentowy śląskiefirma ubezpieczeniowa śląskiefirma windykacyjna śląskieprawnikReklama